Logo1 Logo2

ランキング

ランキングは目安です。解答期間終了後に合計時間を測定し直します。

一般部門

順位 ニックネーム 正解数 合計時間 バイト数
1 shugo 5 250msec 209bytes
2 kumojima 5 250msec 233bytes
3 siman 5 250msec 233bytes
4 yono 5 260msec 2329bytes
5 sada 5 270msec 815bytes
6 yono 5 280msec 3466bytes
7 nari3 5 300msec 642bytes
8 Motoakira 5 300msec 3440bytes
9 タケダ 5 330msec 2896bytes
10 sa 5 370msec 1531bytes
11 sho-h 5 380msec 1527bytes
12 zakiyama 5 400msec 932bytes
13 kurat 5 1050msec 2016bytes
14 tomohiko ito 5 1050msec 4436bytes
15 yhara 5 1700msec 1083bytes
16 KatoAtsue 2 140msec 708bytes
17 mitsuaki1229 2 140msec 1954bytes
18 f.t 1 60msec 1181bytes
19 yamato 1 60msec 1192bytes
20 f.t 0 0msec 1bytes
21 オシムチルドレン 0 0msec 184bytes

学生部門

順位 ニックネーム 正解数 合計時間 バイト数
1 momiji 5 260msec 255bytes
2 arukuka 5 260msec 334bytes
3 ミュミャリャツァオビュビュンピピュプリャプピフンドシン 4 310msec 1152bytes
4 ももんが 4 1340msec 2116bytes